Offentlig ?konomi

WMI er en pyramide og m? stoppe salget

Wealth Masters International (WMI) m? stoppe salget av sine produkter fordi WMI er en pyramide. Det er klart etter at Lotterinemnda har bekreftet Lotteritilsynets vedtak i saken.
Lotteritilsynet konkluderte i mars i fjor med at WMI er et ulovlig pyramidelignende konsept som er i strid med paragraf 16 i lotteriloven. Her i landet er det forbudt b?de ? drive og delta i ulovlige pyramider.
Salg av produkt p? fem niv?
WMI hevder selskapet tilbyr utdanning innenfor omr?det “Wealth, health and wisdom” i tillegg til at det er en forretningsmulighet. For ? selge selskapets produkter m? man vere s?kalt konsulent. Selskapet er bygget opp slik at konsulentene kan motta provisjon basert p? salg av produkter p? inntil fem niv? ut fra den personen konsulenten selger produkter til.
WMI mener selskapet ikke er en pyramide. Det er blant annet hevdet at Lotteritilsynet har lagt til grunn feil fakta i sitt vedtak. Det ble derfor klaget p? vedtaket, som n? har v?rt behandlet av Lotterinemnda.
Pyramidelignende struktur
Nemnda er enig med Lotteritilsynet i at WMI klart har en pyramidelignende omsetningsstruktur. I dette systemet ytes det vederlag for ? f? mulighet til ? oppn? inntekter som s?rlig skyldes at andre blir vervet til systemet. Skal det vere et lovlig system, m? inntekter i mye st?rre grad komme fra salg av varer, tjenester eller andre ytelser.
Les hele vedtaket i Lotterinemnda.
Les ogs? hva som kjennetegner pyramide

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Christin Brandt   #Storsenter Flere   #Trine Sandberg