b?rs

Yara Ambes vedlikeholdsstans forlenges Oslo (2010-11-10):

Med et historisk godt driftsresultat p? 57 milliarder kroner i 2010, kan 400.000 ansatte i Siemens glede seg over at selskapet setter av hele 2,5 milliarder kroner til en ekstra bonus.
Aldri f?r har Siemens levert et tilsvarende driftsresultat som i finans?ret 2010 (avsluttet 30. september 2010). Samlet driftsresultat fra selskapets tre divisjoner, – industri, energi og helse, endte p? 7,8 milliarder euro, tilsvarende 57 milliarder kroner. ?rsresultatet endte p? 4,1 milliarder euro, mot 2,5 milliarder euro i 2009. En ?kning p? hele 63 prosent.
– Vi ser at 2010 har v?rt et meget godt ?r for hele Siemens konsernet. Det er flere grunner til det. En grunn er at selskapet tidlig foruts? finanskrisen og igangsatte kostnadstilpasninger allerede f?r krisen. En annen grunn er v?rt sterke engasjement innen gr?nne l?sninger. Med verdens st?rste milj?portef?lje har vi en unik posisjon i en verden der klima og energieffektivisering st?r h?yt p? agendaen, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens AS.
Milliardbonus
Som et resultat av de historisk gode resultatene vil Siemens AG utbetale en ekstra bonus til alle ansatte, med unntak av toppledere. Hele 310 millioner euro, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, blir satt av til dette form?l.
– Jeg er stolt av ? jobbe i et selskap med s? mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har st?tt gjennom krisen og kommet ut med l?ftet hode. Det er imponerende og noe alle fortjener en ekstra bel?nning for, sier Dyb.
Gode fremtidsutsikter
Satsningen p? gr?nne og energieffektive l?sninger er en suksess. Og med en solid ordrereserve, forventer Siemens ?kt vekst og en enda sterkere l?nnsomhet gjennom hele neste ?r. Selskapet forventer at driftsresultatet fra divisjonene vil v?re 25 til 35 prosent bedre enn det rekordresultatet som ble levert for 2010.
Siemens AG i 2010 (avsluttet 30.09.2010)
Alle tall i millioner euro
2010 2009
Omsetning 75 978 76 651
Driftsresultat (EBITDA) 7 789 7 466
Resultat (Net Income) 4 068 2 497
Internasjonal pressemelding:
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/index.php
For mer informasjon, vennligst kontakt:Per Otto Dyb, administrerende direkt?r
Mob: +47 95 85 15 4 , e-post: [email protected]
Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Jahr   #Eni Norge   #Olav Rygvold   #Om Siemens Siemens