Finans

Yara International ASA – Commercial paper issue

PA Resources avser att emittera ett nytt

Olje- och gasbolaget PA Resources AB avser att emittera ett nytt obligationsl?n utan säkerhet till ett värde av 300 – 500 miljoner NOK.

Det totala beloppet p? det nya obligationsl?net uppg?r till minst 300 och max 500 miljoner NOK (motsvarande cirka 369 – 615 miljoner SEK). Det nya obligationsl?net är utställt utan säkerhet och kommer att förfalla i mars 2011.

– Nettobeh?llningen fr?n obligationerna kommer att användas för allmänna koncernändam?l samt till att refinansiera ett existerande obligationsl?n som förfaller under mars 2010, säger Bo Askvik, Vice VD och CFO för PA Resources AB.

Fearnley Fonds ASA och Pareto Securities AS har utsetts till r?dgivare för emissionen av det nya obligationsl?net.

Stockholm, 2009-12-01
PA Resources AB (publ)

Vid fr?gor, kontakta gärna:
Bo Askvik
Vice VD och CFO
PA Resources AB
Mobil: +46 708 19 59 18
E-post: [email protected]

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad p? att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har idag verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har ocks? produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är noterat p? NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy