Finans

Yara rapporterer bedrede resultater

Yara rapporterer bedrede resultater
FOREL?PIG REGNSKAP FOR

Selskapets utvikling – omsetning og resultat

Ekornes har i 2009 hatt en omsetning p? NOK 2.587,9 mill., som representerer en nedgang p? NOK 85,2 mill., eller -3,2% sammenlignet med 2008. Den underliggende omsetnings-utviklingen, i faste valutakurser, er p? -5,6%.

Konsernets driftsresultat pr. 31.12.2009 ble NOK 499,6 mill. (19,3%) mot NOK 462,7 mill. (17,3%) i 2008. Dette er en ?kning p? 8,0%.
Ordin?rt resultat f?r skatter ble NOK 461,9 mill. (17,8%) mot NOK 497,0 mill.
(18,6%) i 2008. Dette er en nedgang p? 7,0%.
Resultatet er negativt p?virket (NOK -36,7 mill.) av en nedregulering av
verdiene i balansen som f?lge av at NOK har styrket seg (NOK +37,5 mill. i
2008).

Resultat etter beregnede skatter ble NOK 324,7 mill. (NOK 347,6 mill. i 2008),
som gir en fortjeneste pr. aksje p? NOK 8,82 (NOK 9,44 i 2008).
Omsetningen i 4. kvartal 2009 var NOK 679,4 mill. mot NOK 744,9 mill. (-8,8%) i
tilsvarende periode 2008 (endringen er p? -5,6% m?lt i faste valutakurser).
Driftsresultatet i 4. kvartal ble NOK 165,4 mill. (24,4%) mot NOK 149,7 mill.
(20,1%) i samme periode i fjor.
Ordin?rt resultat f?r skatt ble NOK 167,5 mill. (24,7%) mot NOK 173,8 mill.
(23,3%) i
4. kvartal 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1384498]

Forel?pig regnskap 2009: http://http://hugin.info/42/R/1384498/343224″>http://hugin.info/42/R/1384498/343224doc

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: prisnedgang i september

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy