b?rs

Ytterligere vekst for Sweco

Ytterligere vekst for Sweco
Ytterligere vekst for

Etter tredje kvartal 2010 legger r?dgiverselskapet Sweco frem nok et sterkt resultat. Brutto omsetning for Sweco Norge utgj?r etter tredje kvartal 808 millioner kroner, som tilsvarer en vekst p? 3,7 prosent. Sweco forventer ?kt ettersp?rsel ogs? i tiden som kommer og s?ker etter 100 nye medarbeidere.
Brutto omsetning for Sweco Norge AS utgj?r etter tredje kvartal 808 millioner kroner, mot 779 millioner etter samme periode i 2009. Dette tilsvarer en vekst p? 3,7 prosent. Akkumulert driftsresultat per 3. kvartal utgj?r 83,7 millioner kroner, som er en ?kning p? 5 millioner kroner sammenliknet med samme periode i 2009. Administrerende direkt?r i Sweco, Vibecke Hverven, mener prioritering av intern kompetanseheving og fokus p? b?rekraftige og fremtidsrettede l?sninger er blant ?rsakene til det sterke resultatet.
– V?r oppgave er ? gj?re det mulig for v?re kunder ? gjennomf?re prosjekter som m?ter krav til kvalitet og l?nnsomhet, samtidig som de bidrar til en b?rekraftig samfunnsutvikling, sier hun.
Konsernledelsen i Sweco legger denne uken frem et driftsresultat p? 304 MSEK etter ?rets tre f?rste kvartal. Total omsetning s? langt i ?r er 3,8 milliarder.
– Swecos gode ?konomi og ledende markedsposisjon innenfor milj?, energi og infrastruktur gir en utmerket plattform for videre l?nnsom vekst, b?de organisk og gjennom ytterligere oppkj?p i b?de eksisterende og nye markeder i Europa, sier konserndirekt?r Mats Wäppling.
Opplever stor ettersp?rsel
Alle divisjoner og fagomr?der i Sweco Norge har opplevd stor ettersp?rsel etter sine tjenester s? langt i ?r. Blant annet ?ker oppdragsmengden innenfor energi og bygg.
– Behov for en ?kt investering innen oppgradering og utbygging av elektrisitetsnettet b?de for sentralnett og lokale nett vil gi betydelige markedsmuligheter. Vi har ogs? registrert en ytterligere ?kning i oppdrag innenfor energimerking, og forventer at oppdragsmengden vil ?ke raskt i n?rmeste fremtid, sier Hverven.
Det var i v?r et stort slipp av nye boligprospekter spesielt i Osloomr?det og andre pressomr?der.
– Vi forventer at flere av de boligprosjektene Sweco er inne p? vil g? videre, og at flere nye igangsettes da det er stor ettersp?rsel etter spesielt nybygde boliger i gode velplanlagte boomr?der, fortsetter Hverven.
Ogs? innenfor vann- og avl?pssektoren og samferdsel forventer selskapet at ettersp?rselen vil ?ke.
– Det er et stort etterslep i vann- og avl?pssektoren. Samtidig har samferdselsanleggene et stort forbedringspotensial. Det er bra at Regjeringen ?ker bevilgningene til samferdsel, spesielt p? jernbane, i Statsbudsjettet for 2011, men det er dessverre neppe tilstrekkelig til ? f? de n?dvendige nyutbygginger Norge trenger, sier Hverven.
S?ker 100 medarbeidere
Selskapets satsning p? ? jobbe frem l?sninger som bidrar til en b?rekraftig samfunnsutvikling har blitt godt mottatt blant oppdragsgivere, og selskapet opplever en stabil ettersp?rsel etter kompetanse innen samtlige fagomr?der. I fjor h?st s?kte Sweco etter 100 nye medarbeider. I ?r gj?r selskapet det samme.
– Vi jobber flerfaglig p? tvers av regioner og avdelinger over hele Norge, samt internasjonalt. Klima- og milj?utfordringene gir dagens ingeni?rer og milj?eksperter store muligheter. Det handler om ? ufordre etablerte tankesett for ? skape de fremtidsrettede l?sningene kundene og samfunnet har behov for, sier Hverven.
For ytterligere informasjon kontakt:
Vibecke Hverven, adm. direkt?r i Sweco Norge AS
Mob 975 30 372, E-post: [email protected] Om Sweco
Sweco er et av Norges ledende r?dgiverselskap som tilbyr tverrfaglige r?dgivningstjenester innen teknikk og milj?. Sweco i Norge har n?rmere 900 ansatte og 25 kontorsteder spredt over hele landet. Sweco-konsernet har en sterk posisjon i Norden og har en omsetning p? ca. 4,6 mrd. NOK (2009) og har 5200 ansatte i 11 land. For tiden gjennomf?rer Sweco oppdrag i ca. 90 land rundt om i verden.

A to już wiesz?  Badger Explorer ASA - Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy